Sach- und Betriebsunterbrechungs- und Technische Versicherung

Ochrana majetku vo všetkých oblastiach

Sme na Vašej strane.

Poistenie majetku a technických rizík

Váš firemný majetok môže byť poškodený alebo zničený živelnou udalosťou, nepríjemné sú aj škody spôsobené krádežou. Poistením možno tiež eliminovať straty z prerušenia podnikateľskej činnosti v dôsledku vecnej škody.