Klinische Versuche

Optimálne poistenie klinických skúšaní

Sme na Vašej strane.

Poistenie klinických skúšaní

HDI ako jeden z mála poisťovateľov na slovenskom poistnom trhu ponúka poistenie v plnom rozsahu podľa platnej legislatívy.