Impressum / Poskytovateľ webových stránok

HDI Versicherung AG
Edelsinnstraße 7-11,1120 Viedeň, Rakúska republika
zapísaná v registri Obchodného súdu Viedeň pod č. 91142 h

Telefon: +43 (0) 509 05-0
Telefax: +43 (0) 509 05-502 602
E-Mail: office@hdi.at

zastúpená predstavenstvom:
Ing. Thomas Lackner (predseda), Mag. Dieter Bankosegger, Dipl.-Ing. Maria Kadan
UID: ATU15364102, DVR-číslo: 0433438
Profesijný zväz: Rakúsky poisťovací zväz/Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs
Dozorný orgán: Rakúsky dozor nad finančným trhom/Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)

podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky

HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu

Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č. 1575/B
IČO: 36 857 475, IČ DPH: SK2022597500
vedúci organizačnej zložky: Ing. Aleš Plášek

Tel.: +421 2 5710 8611
E-mail: info@hdi.sk

Fotografie © Fotolia.com, Adobe Stock, HDI, www.paul-kolp.at