Hlavné zameranie produktového portfólia

Majetok>

Majetok

Poistite si Váš majetok a následné škody z prerušenia prevádzky proti živelným udalostiam, krádeži a ochránite Váš podnik pred vážnymi finančnými problémami.

>viac informácii

Zodpovednosť>

Zodpovednost

Pri výkone vašej podnikateľskej činnosti môžete spôsobiť tretím osobám škody na veciach alebo na zdraví, preto Vám odporúčame poistiť sa voči týmto nebezpečenstvám.

>viac informácii

Doprava>

Doprava

Ponúkame vám poistenie vášho tovaru, ktorý je počas prepravy vystavený rizikám straty a poškodenia.

>viac informácii