KontaktyBudova HDI

Adresa

HDI Versicherung AG
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Obchodná 2
811 06 Bratislava


Tel.: +421 2 5710 8611
E-Mail: info@hdi.sk

KONTAKTY
Riaditeľ
Aleš Plášek
ales.plasek@hdi.sk
Tel.: (2) 57 10 86 11

Vaša spokojnosť je pre nás na prvom mieste. Preto neustále pracujeme na zlepšovaní našich produktov a služieb. Ak napriek tomu máte podnet na sťažnosť, tu sa dozviete, ako nám Vašu žiadosť môžete adresovať.

SŤAŽNOSTI – POSTUP

Čo je sťažnosť?
Sťažnosť je vyjadrenie nespokojnosti osoby voči HDI Versicherung AG v súvislosti s poistnou zmluvou alebo HDI ponúkanou službou. Žiadna sťažnosť sa nepokladá za uplatňovanie poistných nárokov alebo nárokov na náhradu škody, príp. za požiadavku na likvidáciu škody.

Ako podať sťažnosť?
Sťažnosť môže byť podaná online prostredníctvom webového formuláru, osobne, telefonicky, listom alebo emailom. Naše kontaktné údaje sú:
HDI Versicherung AG
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Obchodná 2
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 5710 8611

Email: feedback@hdi.sk

Zastihnete nás od pondelka do štvrtka od 8.00 do 16.30 hod, v piatok od 8.00 do 14.00 hod. Podnety doručené po uvedenej pracovnej dobe budú spracované najbližší pracovný deň.

Ktoré údaje sú dôležité?
Aby mohla byť Vaša sťažnosť spracovaná, je potrebné uviesť:

  • ·Vaše kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, emailová adresa a/alebo telefónne číslo),
  • ·ako Vás môžeme spätne kontaktovať (telefonicky, emailom, atď.),
  • ·podrobný popis Vašej požiadavky (vrátane čísla poistnej zmluvy alebo škodovej udalosti).


Kedy bude Vaša sťažnosť uznaná?
Ak Vaša sťažnosť nie je objektívne oprávnená alebo vybavenie sťažnosti úplne nezodpovedá požiadavkam sťažovateľa alebo sťažovateľky, bude stanovisko HDI dôkladne odôvodnené.

Ako dlho trvá spracovanie sťažnosti?
Ihneď ako obdržíme Vašu žiadosť, je neodkladne postúpená kompetentnému oddeleniu na objasnenie a zapísaná do nášho interného registra sťažností. Písomne potvrdíme príjem Vašej sťažnosti a oznámime Vám, či a aké doplňujúce informácie sú nevyhnutné na jej spracovanie. Spracovanie sťažnosti sa realizuje spravidla v priebehu 5 pracovných dní. V prípade omeškania obdržíte priebežnú správu a (ak je to možné) informáciu o čase, kedy bude sťažnosť vybavená.

Ktorý kontrolný úrad je pre HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu príslušný na území SR?
Národná banka Slovenska
oddelenie dohľadu nad poisťovníctvom
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
info@nbs.sk

Ktorý kontrolný úrad je pre HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu príslušný?
Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)
Verbraucherinformation & Beschwerdewesen
Otto-Wagner-Platz 5
A-1090 Wien
E-Mail: fma@fma.gv.at


SŤAŽNOSŤ – FORMULÁR

Niekedy všetko nebeží tak, ako by sme si želali. Tu nám môžete oznámiť, čo Vás trápi. Vezmeme si to k srdcu.

Vyplňte, prosím, hviezdičkou označené polia. *

Oslovenie*


Chcem byť kontaktovaný prostredníctvom:*

  • 84 + 4 =

Kópia správy bude automaticky odoslaná do Vami zadanej emailovej schránky.