Talanx-Koncern

Talanx


Koncern Talanx je svojim predpísaným poistným vo výške 39,5 miliárd EUR za rok 2019 treťou najväčšou poisťovacou skupinou v Nemecku. Prostredníctvom svojich viacerých značiek podniká veľmi úspešne v oblasti poistných ako aj finančných služieb. Na vrchole stojí Talanx AG, ktorá v koncerne preberá úlohy riadiaceho a finančného holdingu.

Koncernové spoločnosti vystupujú pod viacerými obchodnými značkami. Patria k nim HDI a HDI-Gerling, Hannover Rück, Neue Leben, PB , Targo Versicherungen, ako aj Warta, Posta Bistosító a CiV. Skupina podniká v nasledovných segmentoch: neživotné a životné poistenie, neživotné a životné zaistenie a finančné služby. Koncern so sídlom v Hannoveri je aktívny v 150 krajinách sveta. Ratingová agentúra Standard & Poor's udelila Talanx rating finančnej sily A+/stabilný.

štruktúra koncernu (PDF,525 KB)

HDI-Gerling


Zlúčením dvoch špičkových poisťovacích subjektov na nemeckom trhu - HDI a Gerling vznikla značka, ktorá personifikuje synergiu ich prvotriedneho know-how a dlhoročných skúseností na nemeckom i zahraničných trhoch. V roku 2006 sa pod názvom HDI-Gerling spojili životné poisťovne oboch skupín (HDI-Gerling Lebensversicherung AG, so sídlom v Kolíne), o rok neskôr ich nasledovali vo fúzii neživotné poisťovne (HDI-Gerling Sach Serviceholding AGversicherungsgruppe, so sídlom v Hannoveri). Oba kroky boli výsledkom prirodzeného vývoja po tom, čo Talanx prevzal finančne vyčerpaný Gerling-Konzern v roku 2005.

HDI-Gerling, v súlade so svojim heslom "Myslíme vopred", je dlhodobo orientovaný na podporu inovácií v poistnom odvetví a ich uplatňovaní pri hľadaní nových individuálnych riešení pre svojich privátnych i firemných zákazníkov.

Medzinárodných klientov nasleduje HDI-Gerling v ich globálnom pôsobení a obsluhuje ich priamo v krajinách ich podnikateľských aktivít. HDI-Gerling je prostredníctvom svojich dcérskych spoločností a pobočiek priamo zastúpený v 29 štátoch sveta, naviac, pre nadnárodné spoločnosti z oblasti priemyslu je k dispozícii partnerská sieť poisťovacej skupiny RSA s prítomnosťou v ďalších viac ako 100 štátoch. Medzinárodné poistné programy HDI-Gerling zohľadňujú potreby materskej spoločnosti klienta, ako aj jej zahraničných pôsobísk. Štandardné služby v rámci programu zahrňujú individuálne poradenstvo, škodový a rizikový manažment na mieste, ako aj vystavenie lokálnych poistných zmlúv v akejkoľvek krajine sveta.