Medzinárodné poistné programy

Podniky s prevádzkami v zahraničí sú vystavené zvlášť komplexnému riziku v dôsledku globálneho riešenia vývoja, výroby a predaja. Naše medzinárodné poistné programy chránia nadnárodne koncerny a ich dcérske spoločnosti na piatich kontinentoch sveta.


Prednosti produktu

V rámci našej siete Vás môžeme poistiť vo viac než 150 krajinách.

Naši medzinárodní partneri ovládajú riziká, ktoré vyplývajú z rozdielnych právnych noriem, vzťahujúcich sa na činnosť a zodpovednosť firmy, platných v jednotlivých krajinách. V medzinárodnom poistnom programe máte centrálnu kontaktnú osobu a tým zabezpečený dobrý prehľad a možnosť riadenia.


Ďalšie výhody

  • ·Vystavenie lokálnych zmlúv prostredníctvom poisťovacích spoločností HDI alebo kooperujúcich partnerov
  • ·Servis na mieste, vrátane vystavovania lokálne akceptovaných poistných certifikátov a miestneho vybavovania škodových udalostí
  • ·Daňovo odpočítateľné poistné, zamedzenie daňových nedoplatkov a pokút, ako aj zabezpečenie dodržania iných právnych predpisov, finančných pravidiel alebo požiadaviek miestneho regulátora/dozoru.


HDI Weltkarte