PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravidlá ochrany osobných údajov na stiahnutie


Nižšie si môžete prečítať a stiahnuť naše pravidlá o ochrane údajov:


My

HDI Versicherung AG

A-1120 Wien, Edelsinnstraße 7-11
Telefón +43(0)50905-501-0
Telefax +43(0)50905-502-602

sme zodpovední za spracovanie Vašich údajov a vyššie Vám poskytujeme viac informácií o tom, ako Vaše údaje spracovávame.

Ak chcete s našou spoločnosťou prerokovať akúkoľvek záležitosť alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania údajov, prosíme Vás, aby ste sa obrátili na nášho

pracovníka zodpovedného za spracovanie údajov

nájdete ho v

HDI Versicherung AG
A-1120 Wien, Edelsinnstraße 7-11
Telefón: +43(0)50905-501-0
E-mail: datenschutz@hdi.at

za pobočku

HDI Versicherung AG na Slovensku
SK – 811 06 Bratislava, Obchodná 2
Telefón: +421 2 5710 8611
E-mail: dpo@hdi.sk

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našich webových stránok, našich aplikácií aj pri akomkoľvek inom používaní údajov je pre nás dôležitá. Preto veľmi vážne dbáme na to, aby bola zabezpečená dôvernosť Vašich údajov v rámci platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov, takže napríklad pri (telefonickom) dopyte už pred poskytnutím informácií vykonáme Vašu osobnú identifikáciu.