Kontakty

Riaditeľ

RNDr. Milan Fleischhacker
milan.fleischhacker@hdi.sk
Tel.: (02) 5710 8611


Poistenie majetku a technických rizík

Ing. Renáta Doktoríková
underwriter
renata.doktorikova@hdi.sk
Tel.: (02) 5710 8626


Poistenie zodpovednosti za škodu

Ing. Ľubomír Fiala
underwriter
lubomir.fiala@hdi.sk
Tel.: (02) 5710 8625

Mgr. Stanislava Pekarčíková
underwriter
stanislava.pekarcikova@hdi.sk
Tel.: (02) 5710 8617


Správa medzinárodných poistných programov

Ing. Miroslav Měkota
miroslav.mekota@hdi.sk
Tel.: (02) 5710 8622


Poistenie dopravy

Ing. Martin Fila
underwriter
martin.fila@hdi.sk
Tel.: (02) 5710 8624


Likvidácia škôd

Ing. Martin Fila
špecialista likvidácie škôd
martin.fila@hdi.sk
Tel.: (02) 5710 8624