Formulár na sťažnosť

HDI Poisťovňa kladie veľký dôraz na spokojnosť svojich zákazníkov. Ak sme aj napriek tomu pri plnení našich povinností urobili chybu, je nám to veľmi ľúto.
Prosím, informujte nás o tom, pretože len tak môžeme veci napraviť a nájsť riešenie vzniknutého problému.

* Tieto údaje sú v každom prípade potrebné