Stretnutie v Betliari

Dňa 3. septembra 2015 sa v príjemnom prostredí penziónu pri kaštieli v Betliari uskutočnilo stretnutie so sprostredkovateľmi z regiónov. Podiel mimobratislavského obchodu v kmeni HDI postupne narastá, a tým sa zvyšuje potreba zabezpečiť bezchybnú spoluprácu aj vo vzdialenejších oblastiach republiky. HDI si rozvíjajúce aktivity v regiónoch veľmi váži a naďalej bude zintenzívňovať dialóg s partnermi a pozorne načúvať ich požiadavkám a očakávaniam. Chceme realizovať naše produkty a služby tak, aby prinášali riešenie náročných poistných potrieb klientov vo všetkých kútoch Slovenska.

Prvý blok programu tvorili prezentácie zástupcov HDI. V úvode mali účastníci možnosť dozvedieť sa viac o poisťovni HDI, priemyselnej divízii HDI-Gerling, ako aj koncerne Talanx, ktorého je HDI súčasťou. Kolegyne z underwritingu predstavili nosné oblasti techniky – stavebno-montážne poistenie, poistenie majetku, poistenie strojov a poistenie zodpovednosti za škodu - v situácii úpisu vzorového klienta, so zameraním na konkrétne zadanie a problémové otázky, ktoré sa môžu v takýchto prípadoch objaviť. V priamej nadväznosti nasledoval prehľad dopravného poistenia. Na záver sme na príklade dvoch väčších škôd demonštrovali náš postup pri likvidácii, pričom pozornosť bola venovaná nielen technickému zvládnutiu, ale aj metodickému prístupu, ako aj súvislostiam s posúdením rizika pri vstupe do poistenia.

Po skončení oficiálnej časti sme si prezreli priestory kaštieľa Betliar s výnimočne dochovaným dobovým zariadením. Napokon sme neformálnu diskusiu s našimi partnermi rozvinuli v priateľskej atmosfére pri grilovaní v záhrade penziónu.

Myslíme, že podujatie sa vydarilo, o čom svedčia aj nasledujúce zábery.