HDI Slovensko víťazom SIBAF award 2013 v kategórii "Poisťovňa priemyslu a podnikateľov"

Po dvoch tretích miestach v ankete SIBAF award v rokoch 2011 a 2012 bolo účinkovanie pobočky HDI Versicherung AG na Slovensku nakoniec odmenené v roku 2013 najvyšším ocenením – prvým miestom. S priemerným bodovým hodnotením vo výške 92,35 zo 100 možných bodov bola HDI zvolená za víťaza v kategórii „Poisťovňa priemyslu a podnikateľov“, pred poisťovňami QBE a AIG, ktoré sa umiestnili na druhom resp. treťom mieste. Hlasujúci sprostredkovatelia hodnotili celkovú odbornú kvalifikáciu a schopnosť zabezpečiť poskytovanie komplexných služieb v tomto náročnom segmente. Dôraz sa kládol predovšetkým na úroveň underwritingu, kvalitu prípravy ponúk na poistenie, rýchlosť a flexibilitu pri zapracovaní zmien v poistení a v ostatných procesoch, odbornú podporu a plnenie informačných povinností, a samozrejme - postup pri riešení poistných udalostí.

Slávnostné vyhlasovanie sa konalo dňa 17.11.2013 v rámci galavečera, ktorý nasledoval po každoročnej odbornej konferencii SIBAF (Slovak Insurance Broker and Agent Forum). Organizuje ju Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP).